Monday , May 21 2018
Home > Sản phẩm sáng tạo > Dạy học dự án > Ứng dụng CNTT trong dạy dự án chủ đề Thống kê, môn Toán lớp 10

Ứng dụng CNTT trong dạy dự án chủ đề Thống kê, môn Toán lớp 10

Thống kê là một chủ đề rất gần gũi với cuộc sống. Dự án ứng dụng CNTT trong dạy học Thống kê lớp 10 giúp học sinh hiểu được ứng dụng thực tế của thống kê trong đời sống. Học sinh tham gia vào hoạt động dự án bằng cách tự thu thập dữ liệu, sau đó ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Qua dự án này các em phát triển các kỹ năng : lập kế hoạch; thảo luận; ra quyết định, làm việc nhóm; thu thập và xử lý thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu và vẽ biểu đồ và tính toán các số đặc trưng qua phần mềm Excel, Powerpoint. Qua dự án đó, HS cũng rèn luyện các năng lực: Lập kế hoạch, thu thập xử lý thông tin, ứng dụng CNTT trong xử lí số liệu, viết báo cáo; giải quyết vấn đề; phản hồi và lắng nghe tích cực; đánh giá lẫn nhau.

Mục tiêu bài học   
Về kiến thức:
+  Học sinh hiểu được các khái niệm : tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê, bảng phân bố tần số – tần suất, bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp.
+  Hiểu các biểu đồ tần số, tần suất, tần suất hình cột, biểu đồ hình quạt và đường gấp khúc tần suất.
+ Biết được một số đặc trưng của dãy số liệu (số trung bình, số trung vị, mốt) và ý nghĩa của chúng.
+ Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa thống kê của chúng.
Về kĩ năng:
+  Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê
+ Lập được bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp khi đã cho được các lớp cần phân ra.
+ Vẽ được biểu đồ tần suất hình cột ,vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất bằng cách sử dụng phần mềm vẽ biểu đồ phù hợp.
+ Đọc và hiểu ý nghĩa của các biểu đồ hình cột, hình quạt.
+ Tìm được số trung bình, số trung vị, mốt và  phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.
+ Biết tìm kiếm, xử lý các thông tin liên quan đến việc thu thập và xử lý số liệu thống kê liên quan đến bài học.
+ Viết được báo cáo, trình bày trước lớp.
+ Sử dụng được các phương tiện CNTT để hỗ trợ thực hiện dự án: sử dụng các phần mềm Excel để xử lý số liệu, vẽ các biểu đồ, đồ thị; sử dụng PowerPoint để trình bày trước lớp.

Về thái độ:
+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong khi làm việc.
+ Thấy được vai trò quan trọng của Thống kê trong thực tiễn.
+ Tích cực hoạt động, tự đặt câu hỏi và trả lời, biết quan sát, làm việc nhóm
+ Hiểu được vai trò của CNTT trong hoạt động dự án, lắng nghe để nhận xét và phản hồi tích cực.
+ Nhận thức được vai trò của cá nhân đối với tập thể. Sử dụng kiến thức để tiến hành các công việc có ích cho cộng đồng.

Biểu đồ tần số
Biểu đồ tần số

Khi lựa chọn nội dung này chúng tôi dựa trên tiêu chí:
– Nội dung dạy học cần có sự  kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, dạy học môn Toán và gắn với những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, làm cho HS thấy rõ ý nghĩa của Toán học trong cuộc sống.
– Nội dung của các dự án học tập phải mang tính tích hợp cao
– Dự án có tính khả thi trong việc phát huy ứng dụng CNTT
– Rèn luyện được cho HS các kĩ năng của Thế kỉ 21: Lập kế hoạch, thu thập xử lý thông tin, ứng dụng CNTT, viết báo cáo, thuyết trình, làm việc hợp tác, tư duy sáng tạo, tư duy phê phán,…

Phương pháp đánh giá:

– Đánh giá và cho điểm tất cả các hoạt động trong quá trình thực hiện dự án.

– Điểm đánh giá cuối cùng sẽ là tổng của điểm: Tự đánh giá + đánh giá của bạn học + Đánh giá của giáo viên (đánh giá của GV hệ số 2)

Đánh giá nhóm:

– Các tài liệu đánh giá và cho điểm gồm:

– Tiêu chí đánh giá bài trình diễn (dùng để các nhóm tự đánh giá và đánh giá nhóm khác,GV đánh giá)

– Tiêu chí đánh giá hợp tác (dùng để các nhóm tự đánh giá sự hợp tác của mỗi thành viên trong nhóm mình)

– Kế hoạch dự án (dùng để giáo viên đánh giá các nhóm)

Đánh giá cá nhân:

– Các bài tập cá nhân.

– Tự đánh giá hợp tác.

Qua các bài trình bày của các nhóm HS và phần trao đổi thảo luận giữa các nhóm cho thấy học sinh đã đạt được :
Kiến thức:
+  Hiểu các khái niệm : tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê, bảng phân bố tần số – tần suất, bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp.
+  Hiểu các biểu đồ tần số, tần suất, tần suất hình cột, biểu đồ hình quạt và đường gấp khúc tần suất.
+ Biết được 1 số đặc trưng của dãy số liệu (số trung bình , số trung vị , mốt) và ý nghĩa của chúng.
+ Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa thống kê của chúng.
Kĩ năng:
+  xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê
+ Lập được bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp khi đã cho được các lớp cần phân ra.
+ Sử dụng được một số ứng dụng của Ecxel để vẽ được biểu đồ tần suất hình cột ,vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất , đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt.
+ Tìm được số trung bình , số trung vị, mốt của dãy số liệu thống kê, tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.
+ Biết cách lập kế hoạch, và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
+ Biết cách dùng email trong hoạt động dự án, phản hồi và lấy thông tin , tài liệu.
+ Biết sử dụng phần mềm Excel để tính toán trung bình , trung vị, phương sai và độ lệch chuẩn trong thống kê.
+ Biết sử dụng phần mềm Powerpoint để viết báo cáo, thuyết trình và lập biểu đồ, đồ thị
+ Biết cách làm việc nhóm, tự đánh giá và hiểu rõ tiêu chí đánh giá cho các thành viên khác.

Mời quý thầy cô và các bạn xem hướng dẫn chi tiết:

Trong dự án dạy học này, còn sử dụng một số biểu mẫu như: Bảng kiểm mục các kĩ năng, công cụ sử dụng cho dự án; Hướng dẫn học sinh làm bài trình diễn đa phương tiện; Phiếu tự đánh giá kế hoạch bài dạy; …Nếu thầy, cô và các bạn quan tâm đến dự án thì có thể gửi email về contact@giaoviensangtao.com để nhận bản chi tiết.

Giáo viên sáng tạo chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đức Toàn, GV môn Toán trường THPT Thực nghiệm, Viện KHGD Việt Nam đã chia sẻ nội dung dự án.

Check Also

Bảo vệ rừng

Dạy học tích hợp liên môn: Bảo vệ rừng Việt Nam cho cuộc sống thêm xanh

Trong đời sống hiện nay, cùng với nhu cầu cần thiết của người dân, một ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *