Monday , May 21 2018
Home > Sản phẩm sáng tạo > Dạy học dự án > Dự án dạy học: Áp suất trong đời sống và kĩ thuật

Dự án dạy học: Áp suất trong đời sống và kĩ thuật

Trước thực trạng chương trình học của học sinh phổ thông nói chung còn nặng nề. Ngành GD&ĐT đã nghiên cứu và tìm ra nhiều phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính cực, chủ động của học sinh. Song, trên thực tế học sinh vẫn phải cố nhớ các kiến thức theo cách “học vẹt“ một cách rất gò bó và tiếp thu bài hạn chế. Trải qua nhiều năm giảng dạy, tìm tòi và học hỏi tôi nhận thấy sử dụng phương pháp học theo dự án là phương pháp học tập mang tính xây dựng, trong đó người học hoàn toàn chủ động tham gia hoạt động dưới sự hướng dẫn của người dạy, để tạo ra một sản phẩm hay vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu, thực hành nghiên cứu một vấn đề trong học tập hay giải quyết một vấn đề trong cuộc sống. Hay nói khác, học theo dự án là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho người học tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống. Quá trình học theo dự án giúp người học củng cố kiến thức, xây dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và học tập độc lập, chuẩn bị hành trang học tập suốt đời cho người học, đặc biệt là thế hệ trẻ và đối mặt với thử thách trong cuộc sống. Học theo dự án là hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để người học thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều kỹ năng giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức, phát triển khả năng.

áp suất trong đời sống và trong kĩ thuật
Hình minh họa

Dạy học theo dự án có thể áp dụng ở các bài mang tính tổng hợp của môn học hoặc liên môn. Trong dạy học Vật lí, học theo dự án phù hợp với rất nhiều phần kiến thức vì Vật lí là môn khoa học thực nghiệm. Từ trực quan sinh động đến tư duy  trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn cuộc sống và những nội dung gắn kết giữa lí thuyết với thực hành, xâm nhập thực tế cuộc sống….giúp phát triển nhận thức, tư duy và kích thích, khám phá, sáng tạo cho học sinh.

Mục tiêu dạy học
Kiến thức:
– Ôn tập lại các kiến thức về áp suất, áp suất chất lỏng, áp suất khí quyến
– Dự vào kiến thức đã học, học sinh tìm hiểu được các ứng dụng của áp suất trong đời sống và kĩ thuật và giải thích được các ứng dụng đó
– Tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và các biện pháp bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiễm
– Sử dụng kiến thức về CNTT để hoàn thiện sản phẩm
– Áp dụng kiến thức liên môn trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
Kĩ năng:
– Tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu.
– Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, kĩ năng ứng dụng CNTT
– Kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng thao tác với máy tính, khai thác thông tin trên mạng để hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu
– Kĩ năng thiết kế, chế tạo sản phẩm dựa  trên những kiến thức đã thu thập được.
Thái độ:
– Hợp tác trong hoạt động nhóm
– Yêu thích môn học, ham tìm tòi, khám phá, độc lập, tự giác, chịu trách nhiệm trước nhóm
-Nâng cao hơn nữa  về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiễm
– Bước đầu hình thành thói quen nghiên cứu khoa học
– Biết chia sẻ, thân thiện.

Mời thầy, cô và các bạn xem bản chi tiết của dự án:

Kết quả đạt được
Đối với GV:
-Vận dụng được nhiều phương pháp dạy học mới vào quá trình dạy học. Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Tăng cường dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống
-Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
-Sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau thay vì việc chỉ sử dụng phương pháp KTĐG truyền thống.
-Có cơ hội được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.
Đối với HS:
– Học sinh dựa vào kiến thức về áp suất đi tìm hiểu, và giải thích được các ứng dụng của áp suất trong đời sống và kĩ thuật. Qua đó củng cố và khắc sâu kiến thức đã học về áp suất.
– Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, kĩ năng hợp tác, kĩ năng nghiên cứu khoa học, kĩ năng trình bày…Thông qua đó hình thành kĩ năng sống cho HS
– Học sinh tích  hợp được các kiến thức vào sản phẩm dự án: Kiến thức về áp suất, kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước , các kiến thức về CNTT và các kiến thức của các môn khoa học khác
– Thúc đẩy được sự tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của học sinh.

Check Also

Bảo vệ rừng

Dạy học tích hợp liên môn: Bảo vệ rừng Việt Nam cho cuộc sống thêm xanh

Trong đời sống hiện nay, cùng với nhu cầu cần thiết của người dân, một ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *