Monday , May 21 2018
Home > Thủ thuật IT > Phần mềm > PlysProf 1.0 Phần mềm vật lý đa năng

PlysProf 1.0 Phần mềm vật lý đa năng

Môn Vật lý có lẻ là một môn học yêu thích của nhiều người, bởi vì tính thực tế của nó và có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày.
Trong môn Vật lý có rất nhiều thí nghiệm hay nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không thực hiện được. Tuy nhiên, với PlysProf 1.0 sẽ giúp bạn mô phỏng các thí nghiệm ấy không những giống như thật mà còn giúp bạn tính toán các thông số có liên quan giúp bạn kiểm tra những kiến thức đã học.
Sau khi cài đặt phần mềm bạn sẽ thấy giao diện 7 thẻ chính với các tính năng:
+General: sẽ cung cấp cho bạn các hằng số vật lý (Plysical Constants), công cụ chuyển đổi đơn vị, các thông tin về các nhà vật lý (Plysicists); những người đoạt giải Nobel vật lí (Nobel prize Winner); bảng tuần hoàn của các phân tử (Periodic table of the elements);…

phan mem vat ly
+Mechanics I:  các vấn đề liên quan đến cơ học 1 được đề cặp như: chuyển động đều (Uniform motion); vận tốc và gia tốc (Velocity and acceleration); sự bảo toàn giữa thế năng và động năng (Kinetic and potential energy); sự chuyển động của phân tử (Molecular Motion); chuyển động tròn (Circular Motion); chuyển động của con lắc (Pendulum; Double Pendulum);….
+Mechanics II:  các vấn đề cơ học 2: Định luật đòn bẩy (Law of the lever); định luật thứ hai, thứ ba của Newton; cơ năng (Machanical work); định luật Hooke.
+Electrotechnology: dành cho các ngành kĩ thuật điện: giúp tính nhanh các định luật liên quan đến điện trở (Resistors Laws); máy biến thế (Transformer); mô tả sự chồng chất của các dao động (Superposition of oscillations);….

+Optics: mô phỏng các hiện tượng quang học: phản xạ (Reflection); khúc xạ (Refraction); sự nhiễu xạ ánh sáng (Slit Diffraction);…và công thức Planck về bức xạ (Planck radiation formula).
+Thermodynamics: nó về lĩnh vực nhiệt động lực học: quá trình đẳng áp (Isobaric process); phương thức đẳng nhiệt (Isothermal process); chu trình Carnot (Carnot circle); vận tốc của những phân tử (Velocity of molecules);…
+Other: gồm có: thư viện các công thức (Formula library); những cấu trúc lưới không gian (Space grid structures); mô hình nguyên tử Bohr (Bohr atomic model); định luật Kepler (Kepler’s law);…
Bạn có thể download PlysProf  với dung lượng 12,84MB.

About Ban Biên Tập

Tìm kiếm, tổng hợp thông tin và chia sẻ những kiến thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Khẩu hiệu: "Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn chia sẻ"

Check Also

Blink Cliplets – Thỏa sức sáng tạo ảnh Cinemagraphs

Blink Cliplets là một ứng dụng của Microsoft cho phép bạn thực hiện những phép ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *