Monday , May 21 2018
Home > Thủ thuật IT > Phần mềm > Plysics Simulations 1.3 – Giúp học tốt môn Vật lí

Plysics Simulations 1.3 – Giúp học tốt môn Vật lí

Môn vật lí là một môn khoa học rất gần gũi với đời sống của con người. Cho nên việc học tốt môn này sẽ giúp giải thích được rất nhiều vấn đề trong tự nhiên, trong cuộc sống và nó cũng là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn. Đến với phần mềm Plysics Simulations 1.3 có thể mục tiêu ấy sẽ dễ dàng đạt được.

Plysics Simulations 1.3  là một phần mềm mô phỏng các hiện tượng vật lí, đồng thời nó cũng là một công cụ giúp bạn tính nhanh các đại lượng khi biết các đại lượng có liên quan, chẳng hạn tính hiệu điện thế bằng định luật Ôm; tính chu kỳ tần số dao động;…
Plysics Simulations 1.3 có giao diện rất đơn giản giống như một quyển sách và nó cung cấp cho bạn các công cụ:

học tốt môn vật lí
+Electricity: gồm có các công cụ Ohm’s Law (tính các đại lượng trong định luật Ôm); Parallel/Serial resistor connection (điện trở mắc song song/ nối tiếp); Resistivity of conductor (điện trở suất của dây dẫn); Parallel/Serial copacitors connection (điện dung mắc song song/ nối tiếp); Semiconductor diode (điốt bán dẫn).

tính các đại lượng trong định luật Ôm
+Magnetism: gồm các vấn đề liên quan đến từ trường: Electromagnet (mô tả về hoạt động của nam châm điện); Electromagnetic relay (bộ kế điện từ); Faraday’s experiment (thí nghiệm Faraday); Magnetic induction (cảm ứng từ); Transformer (máy biến thế).

vấn đề liên quan đến từ trường
+Ticker: đề cập đến các công thức dao động của con lắc: Spring ticker (con lắc lo xo); Math ticker (con lắc dây).
+Electrostatics: gồm các chủ đề về tĩnh điện học: Charge/Discharge of solids (truyền điện tích); Field intensity of dot charge (tính năng lượng điện trường); Attraction/Repulsion forces between two charge (tính lực hút/ đẩy giữa hai điện tích); Cathode-ray Tube (mô tả tia catốt).

tĩnh điện học
+Light and Optics: giúp bạn kiểm tra các kiến thức quang học: Refraction circle (độ khúc xạ của tia sáng); X-ray Tube (mô tả hoạt động của tia X); Ruby laser (tia laze đỏ); Photoeffect (hiện tượng quang điện); Lens (tia sáng qua các thấu kính).

các kiến thức quang học
Bạn có thể download phần mềm Plysics Simulations 1.3 miễn phí tại địa chỉ CNet với dung lượng 1,81MB.

Check Also

Phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí các vùng kinh tế lớp 12

Phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí được xây dựng trên phần mềm Microsoft ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *