Monday , May 21 2018
Home > Điều khoản

Điều khoản

Chào mừng quý khách đến với trang web Giaoviensangtao.com (gọi chung là “GiaoVienSangTao”). Website là kênh thông tin tổng hợp kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục từ những chuyên gia giáo dục, những giáo viên có nhiều kinh nghiệm và các thầy, cô nhiệt tình sáng tạo trong công tác.

Trang GiaoVienSangTao được cung cấp cho quý khách còn tùy thuộc vào điều kiện là quý khách phải chấp nhận mà không sửa đổi bất kỳ/toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang GiaoVienSangTao bằng bất kỳ phương cách nào, quý khách chấp thuận chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận. Xin vui lòng đọc Thỏa thuận một cách cẩn thận. Nếu quý khách không chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện này, quý khách không cần và không được phép sử dụng trang web này.

CÁC HÀNH ĐỘNG KHÔNG CHO PHÉP

(i) bình luận hoặc đưa lên những liên kết vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(ii) truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất cứ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web này có sử dụng bất cứ robot, con nhện (spider), con rệp (scraper) hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất cứ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự cho phép một cách rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

(iii) thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo sự xác định của chúng tôi là gây ra, hoặc có thể gây ra áp lực lớn một cách bất hợp lý hoặc quá mức đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

(iv) cố gắng sửa đổi, dịch, điều chỉnh, biên tập, đảo mã, đảo hợp ngữ hoặc dịch ngược bất cứ chương trình phần mềm nào được GiaoVienSangTao sử dụng liên quan tới Trang web hoặc các dịch vụ;

(v) tấn công hoặc tìm cách phát tán virus, dữ liệu xấu hoặc các tập tin có hại, tập tin gây gián đoạn hoặc phá hoại khác.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

GiaoVienSangTao xin không nhận trách nhiệm cho:

(i) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ Nội dung nào được quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đăng tải (kể cả các dịch vụ quảng cáo có trên GiaoVienSangTao), lưu trữ hoặc tải lên, hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào liên quan đến các Nội dung đó. Lưu ý: quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung mà quý khách đăng tải vào các khu vực tương tác trên GiaoVienSangTao; GiaoVienSangTao không phải là một mạng xã hội, mọi bình luận hoặc Nội dung được đăng tải bởi người sử dụng sẽ được kiểm duyệt chậm nhất 3 giờ.

(ii) bất kỳ thông tin cá nhân (bao gồm họ, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email) quý khách bị lộ do hành động sơ sót của quý khách.

Trên đây là một số thỏa thuận giữa trang GiaoVienSangTao và quý khách cho việc sử dụng Nội dung của GiaoVienSangTao. Các thỏa thuận này có thể được thay đổi nên quý khách cần phải theo dõi thường xuyên.